2 & 3 oktober tweedaagse training

Het creatieve proces

De  meerderheid van onze bevolking heeft nog maar al te vaak het idee dat brainstormprocessen bestaan uit het 150 “Post-its” tegen de muur plakken en vervolgens door de chef het beste idee eruit laten kiezen. Sterker nog: zo gebeurt dat ook nog soms! 

Een training in creatieve denkprocessen betekent dat jij het hele proces vanaf probleemformulering tot en met de implementatiefase geheel doorloopt. Inderdaad, een creatief denkproces begint bij het verhelderen van een goede vraag of zoals de psycholoog Dewey zei: “ A well defined question is a half solved problem”

Vanaf die uitvoerige probleemformulering word jij geleid naar brainstormtechnieken om vervolgens te leren hoe concepten worden gemaakt. Het staartstuk van de training bestaat uit het “ onder de loep leggen” van gevonden ideeën. Diverse tools worden aangereikt om gevonden concepten kritisch te analyseren om zodoende te komen tot een goed gefundeerd basisconcept. Er wordt tijdens de training uitgegaan van de oermethodiek (zij het in de geëvolueerde vorm) van creatief denken: Creative Problem Solving (CPS van Osborn-Parnes). Deze geëvolueerde vorm (CPS Thinking Skills) leert jou hoe jij in bepaalde fases van het proces moet denken. Je zou zeggen dat dit een contradictio in terminis is als het gaat om creatieve denkprocessen maar het blijkt van groot belang om je denkwijze ten dienste te stellen van het proces.

Naast CPS vormt de methode van Tim Hurson, Productive Thinking, een belangrijke input voor de training. Diverse tools uit deze nog vrij jonge methode zijn van grote toegevoegde waarde gebleken.

 

De training

De training beslaat vijf dagdelen waarin globaal de volgende zaken aan bod komen.

 • Je leert iets over hoe gestructureerde creatieve processen zijn ontstaan, waarom we soms blokkeren en hoe we dat kunnen opheffen. Deze inleidende workshop zal naast een informatief ook een interactief karakter hebben.
 • Doel is om de hersensactiviteit te laten schakelen van de linker –naar de rechterhersenhelft.
 • Na de eerste ochtend worden de deelnemers in drie groepen verdeeld die elk een eigen (werkgerelateerd) probleem gaan aanpakken. Er volgt in elk daaropvolgend dagdeel een stukje theorie en vervolgens gaat de groep aan de slag met het geleerde. Tijdens dit proces worden ook de rollen in een creatief denkproces (probleemeigenaar, facilitator, scribent en resource groep) in praktijk gebracht.
 • De eerste dag beslaat drie dagdelen en duurt tot ongeveer 19.30 uur. Na de ochtend van de tweede dag, dus net voor de lunch hebben de groepen de hele cyclus eenmaal doorlopen. Na de lunch start je met drie nieuwe groepen en drie nieuwe uitdagingen. Je doorloopt dan het hele proces nogmaals maar nu zelfstandig.

 

Hieronder zie je de twee modellen die de basis vormen voor de training

 

                    

 

Onderwerpen

 

De volgende onderwerpen worden in de training behandeld:

 • Probleemformulering- en herformulering
 • Divergentietechnieken
 • Convergentietechnieken
 • Tools om ideeën te selecteren en te versterken
 • Wat zijn de spelregels voor een creatieve denksessie?
 • Tools om een actieplan op de rails te zetten

 

Competenties

In de training werk je aan de volgende competenties:

 • Uitstel van oordeel
 • Problemen  formuleren en herformuleren
 • Associëren
 • Verbeeldend denken
 • Divergeren en convergeren


Resultaat

Je bent na afloop in staat om:

 • Een  brainstormsessie voor te bereiden en uit te voeren
 • In jouw werk- of privé omgeving gedachten te kantelen
 • Een vraagstuk te formuleren en te herformuleren
 • Ideeën te bedenken met behulp van divergentietechnieken
 • Uit een hoeveelheid aan ideeën de beste volgens categorieën te kiezen
 • Ideeën te versterken en criteria eraan toe te kennen
 • Een actieplan in gang te zetten

 

Je ontvangt tijdens de training een manual waarmee je (ook achteraf) het creatieve denkproces stap voor stap kunt uitvoeren!

 

Data:

2 & 3 oktober 2018


Locatie:

Nieuw Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 6
9243 SH Bakkeveen


Prijs:

Tweedaagse training incl. manual kost €650,- (excl.21%BTW)
Volledig tweedaags vergader-en hotelarrangementskosten  € 245,- (excl.21%BTW)